Kontakty
Sigmia OaSS s.r.o.
Moyzesova 69, 019 01
Ilava

IČO:31582877
DIČ:2020436407
IČDPH:SK2020436407

Telefón:042 / 444 00 07
Mobil:0905 512 709
Fax:042 / 446 43 00

Mail: sigmia@sigmia.sk
Sekretariat: sekretariat@sigmia.sk
Odbyt: odbyt@sigmia.sk

Pobočka Prešov:
Hviezdoslavova 22, Prešov
Telefón - fax: 051 / 77 64 398
Mobil:0905 922 661
Mail: mathia@sigmia.sk